8820445640.jpg

איך לגלות שהמזגן צריך מילוי גז ?
*מזגן מוציא פחות קירור מהרגיל
*ברדיאטור מתאסף קרח
*מזגן צורך יותר חשמל מהרגיל
*מנוע מרעיש
* נוזל מים מיחידה פנימית
*מזגן לא מוציא קירור בכלל , זה קורה מתי במזגן נשאר פחות מ 10%

1 . מילוי גז במזגן אמור לעשות רק טכנאי מזגנים מוסמך !!!
2 . מילוי גז צריך לעשות רק אחרי שנוטרל הנזילת גז מהמזגן !!!

מאוד חשוב לגלות נזילה ולתקן אותה , אחרת גז אברך שוב ...
מזגן זה מערכת סגורה וגז לא אמור לברוח מהמזגן !
הרבה טכנאים לא אומרים את האמת , ומעדיפים למלות גז וללכת בלי לספר את הפרטים החשובים האלה ...

gaz_dlja_zapravki_970x250_1-1-e157702206
047ff6012431ae7d8dcf241b90921ee2_edited_